Δήμος Πωγωνίου

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Εργα

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο προήλθε από  την ενοποίηση των μελετών : α. «Συμπληρωματικές έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Άνω Καλαμά για τα Τ.Δ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, και Καταρράκτη» με αριθμό μελέτης 321/2010 και
β. «Κατασκευή αντλιοστασίου στο Τ.Δ. Δελβινακίου» με αριθμό μελέτης 546/2009. Ο ενοποιημένος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 624.000,00 € (με ΦΠΑ 23%) και περιλαμβάνει κυρίως Υδραυλικές και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.
Συγκεκριμένα οι εργασίες ανα υποέργο είναι οι εξής:

Υποέργο
Κατασκευή αντλιοστασίου στο Τ.Δ. Δελβινακίου

Η έκθεση αυτή αφορά τις Υδραυλικές και Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για την αξιοποίηση της γεώτρησης του Δήμου Δελβινακίου.

Θα γίνει προμήθεια εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος
Παροχής 15m3/h , Μανομετρικού Η=370 ΜΤΣ σε γεώτρηση 8"και σε βάθος 230- 240 μέτρα. ΗλεκτρικούΠίνακα-σωλήνωσης υδραυλικής, οικίσκου με τον απαραίτητο φωτισμό τις γειώσεις και την αντικεραυνική προστασία.
Η κατάθλιψη θα γίνεται στη ρυθμιστική δεξαμενή 40 m3 όγκου, κοντά στο γήπεδο μέσω αγωγού ΡΕ Φ90" μήκους περίπου 1000μέτρων ο οποίος θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς.
Η λειτουργία της γεώτρησης θα είναι αυτόματη ανάλογα με τις απαιτήσεις
άρδευσης του γηπέδου ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης απαιτείται.
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν φαίνονται στον συνημμένο προϋπολογισμό του έργου.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό 115.000,00 € (με ΦΠΑ 23%).

Υποέργο
Συμπληρωματικά Έργα Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τις Τ.Κ. Κουκλιών Μαζαρακίου Ριαχόβου, Καταρράκτη

Για την ορθή λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος των Τ.Δ. προτείνονται τα παρακάτω:.
Άνω Παρακάλαμος
Κατασκευή νέας υδρομάστευσης των πηγών (θέση Γκορτζιές).
Κατασκευή νέας δεξαμενής χωρητικότητας 60μ³ δίπλα από την υφιστάμενη (εντός οικισμού)
Παηδονιά
Κατασκευή νέας υδρομάστευσης  της πηγής (θέση Ιτιά)
Κατασκευή νέας δεξαμενής χωρητικότητας 60μ³ δίπλα από την υφιστάμενη (εντός οικισμού)
Κουκλιοί
Αντικατάσταση του αγωγού αμιάντου στο τμήμα από πηγές Βαενιτιου έως θέση Διαχωρισμού από νέο αγωγό ΡΕ Φ160 3ης γενιάς
Αντικατάσταση του  αγωγού PVC  στο τμήμα Διαχωρισμού-Δεξαμενής Κουκλιών από νέο αγωγό από νέο αγωγό ΡΕ Φ160 3ης γενιάς
Κατασκευή νέου αγωγού (ByPass) ΡΕ Φ90 στο τμήμα από Γεώτρηση Κουκλιών-Διαχωρισμού Βαενητίου με σκοπό την ενίσχυση του δικτύου.
Βελτίωση της υδρομάστευσης των πηγών  Βαενιτίου με κατασκευή επιπρόσθετης νέας υδρομάστευσης.
Ριαχοβο
Κατασκευή νέου αγωγού ΡΕ 3ης Φ125 και Φ90 γενιάς από το φρεάτιο διαχωρισμού προς τη δεξαμενή του Ριαχόβου για αντικατάσταση των παλαιών σωλήνων από PVC ίδιας διαμέτρου.
Μαζαράκι
Κατάργηση του υπάρχοντος αγωγού που συνδέει τις δεξαμενές Ριαχόβου και Μαζαρακίου και κατασκευή νέου ίδιας διαμέτρου κατά μήκους του αντίστοιχου επαρχιακού οδικού δικτύου
Καταρράκτης
Η κοινότητα θα υδροδοτηθεί από το Βαενήτη
Κατασκευή νέου τμήματος αγωγού ΡΕ Φ125 3ης γενιάς από τη διασταύρωση με Μαζαράκι  έως τη δεξαμενή και τον υδατόπυργο ίδιας διαμέτρου με το υπό σύνδεση δίκτυο.

Κατηγορία Εργα
Τετάρτη, 02 Οκτωβρίου 2013 10:30

Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Δολού

Αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την συντήρηση της στέγης του και της τοιχοποιίας του προαύλιου χώρου.

Το κτίριο έχει κατασκευαστεί το έτος 1951 όπως φαίνεται και στην μαρμάρινη πλάκα δεξιά της κεντρικής εισόδου του κτιρίου. Πρόκειται για διώροφο κτίριο του οποίου ο φέρων οργανισμός είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα και η τοιχοποιία από λιθοδομή. Η στέγη του κτιρίου αποτελείται από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος με σενάζ οπλισμένου σκυροδέματος 35 εκατοστών (cm) περιμετρικά, και με επικάλυψη από σχιστόπλακες. Το κτίριο λειτούργησε ως Δημοτικό Σχολείο για τις ανάγκες της Τ.Κ. Δολού, σήμερα όμως είναι χωρίς χρήση.
Με τη μελέτη που εκπονείται προβλέπονται εργασίες επισκευής της στέγης του κτιρίου και μέρους του τοιχίου του προαύλιου χώρου.
Συγκεκριμένα, το κτίριο παρουσιάζει έντονα προβλήματα υγρασίας στην κεκλιμένη στέγη από οπλισμένο σκυρόδεμα, και κάποιες πρώτες μικρές ρωγμές που έχουν προκληθεί από το νερό που εισχωρεί από τις ραγισμένες σχιστόπλακες και την γενικότερη κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η στέγη.
Το κτίριο, δεν διαθέτει υδρορροές με αποτέλεσμα το νερό της βροχής να δημιουργεί αντίστοιχα προβλήματα υγρασίας στους τοίχους του κτιρίου και να διαβρώνει τα ξύλινα κουφώματα του ορόφου.
Επιπλέον σημαντικά προβλήματα παρουσιάζει ο τοίχος μήκους 14 μέτρων στο προαύλιο του σχολείου ο οποίος συνορεύει με τον κοινοτικό δρόμο που οδηγεί στην πλατεία πλησίον της εκκλησίας του χωριού. Ο τοίχος, οποίος είναι παλαιός και κατασκευασμένος από ξερολιθιά, λόγω της κυκλοφορίας οχημάτων (αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών) στο κοινοτικό δρόμο υφίσταται σημαντικές φορτίσεις και για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η καθαίρεσή του, και η ανακατασκευή του από αργολιθοδομή με άσβεστο-τσιμεντοκονίαμα.

Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν είναι οι ακόλουθες:
Καθαίρεση της επιστέγασης από τις υπάρχουσες σχιστόπλακες, και αφαίρεση μέσω αερισμού της υγρασίας της κεκλιμένης πλάκας σκυροδέματος.
Επάλειψη της κεκλιμένης πλάκας σκυροδέματος με ειδικό ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα για την αποφυγή της υγρασίας.
Τεγίδωση επί της κεκλιμένης πλάκας κάθετα στον κορφιά της στέγης με τεγίδες διαστάσεων 3,50 εκατοστών ύψους και 7,00 εκατοστών πλάτους ανά 50 εκατοστά.
Τοποθέτηση ελαστομερούς μεμβράνης βάρους 4,00 kgr ανά m2 τοποθετημένη σε όλη την έκταση της κεκλιμένης επιφάνειας και με επικάλυψη 30 εκατοστών
Σάνιδωμα επί των τεγίδων με τάβλες (πέταυρο) πάχους τουλάχιστον 2,50 εκατοστών.
Επιστέγαση με σχιστόπλακες ελάχιστου πάχους 2,00 εκατοστών προκειμένου να επανέλθει το κτίριο στην αρχική του μορφή.
Τοποθέτηση εξαερισμού  κεραμιδιού – χτενιών για γείσα κεραμοσκεπούς στέγης για τον εξαερισμό της στέγης και την αποφυγή δημιουργίας φωλιάς πουλιών στο κενό μεταξύ της κεκλιμένης πλάκας σκυροδέματος και των κεραμιδιών.
Τοποθέτηση οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών για την σωστή απορροή των νερών της βροχής.
Καθαίρεση του τοίχου από ξερολιθιά μήκους 14 μέτρων στο προαύλιο του σχολείου
Κατασκευή τοίχου από αργολιθοδομή με άσβεστο-τσιμεντοκονίαμα των 400kg τσιμέντου.
Τοποθέτηση στηθαίων από χονδρόπλακες ελάχιστου πάχους 5 εκατοστών κατά μήκος του τοιχίου των 14ων μέτρων. 
   
Το έργο, έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2013. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των : 26.000,00 Ευρώ (για εργασίες : 21.138,21 Ευρώ και για ΦΠΑ : 4.861,79 Ευρώ) και θα καλυφθεί από τη Σ.Α.Τ.Α. του Δήμου Πωγωνίου.

Κατηγορία Εργα

Το κτίριο έχει κατασκευαστεί το έτος 1991 σύμφωνα με την υπ. αριθμ 286/1988 εκδοθείσα οικοδομική άδεια από το τμήμα πολεοδομίας και πολεοδομικών εφαρμογών της πρώην Νομαρχίας Ιωαννίνων με δαπάνες του ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά. Πρόκειται για εν μέρει διώροφο κτίριο με υπόγειο του οποίου ο φέρων οργανισμός είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα και η στέγη του είναι κατασκευασμένη επί πλακός με κεραμίδια. Η στέγη του κτιρίου είναι τετράριχτη τόσο στο διώροφο τμήμα όσο και στο ισόγειο τμήμα του. Το κτίριο λειτουργεί ως σήμερα ως Νηπιαγωγείο Δελβινακίου εξυπηρετώντας τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής της Δ.Ε. Δελβινακίου.

Με τη μελέτη που εκπονείται προβλέπονται εργασίες επισκευής μόνο του ανατολικού ισόγειου τμήματος της στέγης του κτιρίου όπως φαίνεται και στο σχέδιο που επισυνάπτεται στην μελέτη. Συγκεκριμένα, το κτίριο παρουσιάζει έντονα προβλήματα υγρασίας στην πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα που βρίσκεται κάτω από το συγκεκριμένο τμήμα της στέγης, αποκόλληση του επιχρίσματος της οροφής και κάποιες πρώτες μικρές ρωγμές που έχουν προκληθεί από το νερό που εισχωρεί από τα καταστραμμένα κεραμίδια και την μη ύπαρξη υδατοστεγανής μεμβράνης. Όσον αφορά τον ξύλινο σκελετό της στέγης (ζευκτά) του συγκεκριμένου τμήματος, αυτός δεν έχει υποστεί φθορές και δεν χρήζει αντικατάστασης όπως επίσης και οι υδρορροές.
Αναλυτικά οι παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν είναι οι ακόλουθες:

 • Καθαίρεση της επιστέγασης μόνο του ανατολικού τμήματος της στέγης του κτιρίου, όπως φαίνεται και στο σχέδιο που επισυνάπτεται στην μελέτη, από τα κεραμίδια, και αφαίρεση μέσω αερισμού της υγρασίας της πλάκας σκυροδέματος.
 • Αφαίρεση των υδρορροών του εν λόγω τμήματος προσεκτικά προκειμένου να επανατοποθετηθούν.
 • Κατασκευή νέου σανιδώματος με τάβλες πάχους 2,5cm.
 • Τοποθέτηση ελαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης βάρους 0,5 kg/m2 υδρατμοπερατής, ειδικής για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου τοποθετημένη σε όλη την έκταση της κεκλιμένης επιφάνειας και με επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης κατά 20 cm καθώς και προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το υλικό.
 • Κατασκευή νέας τεγίδωσης επί του υφιστάμενου σκελετού με τεγίδες διαστάσεων 8,00 εκατοστών ύψους και 8,00 εκατοστών πλάτους ανά 50 εκατοστά .
 • Επιστέγαση με κεραμίδια κόκκινα εκ σκυροδέματος προκειμένου να επανέλθει το κτίριο στην αρχική του μορφή.
 • Επανατοποθέτηση των οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών για την σωστή απορροή των νερών της βροχής.

Το έργο, έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2013. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 26.000,00 € (για εργασίες : 21.138,21 Ευρώ και για ΦΠΑ : 4.861,79 Ευρώ) και θα καλυφθεί ένα μέρος από επιχορήγηση από το ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά (20.000,00€) και ένα μέρος από τη Σ.Α.Τ.Α. 2013( 6.000,00€) του Δήμου Πωγωνίου.

Κατηγορία Εργα
Τετάρτη, 02 Οκτωβρίου 2013 06:21

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΤΙΣΜΑΤΑ

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Κτίσματα» του Δήμου Πωγωνίου.

οι εργασίες ενδεικτικά είναι οι εξής:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ) ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

 • Υποδομή
 • Τεχνητός χλοοτάπητας
 • Πλήρωση πέλους με αδρανή
 • Γραμμογράφηση.

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ

 • Φωτοτεχνικά
 • Ιστοί και θεμελιώσεις
 • PILLAR ιστών
 • Προβολείς – Λαμπήρες

 

Κατηγορία Εργα

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Δελβινακίου» του Δήμου Πωγωνίου, το οποίο θα κατασκευαστεί εντός του αύλειου χώρου του Δημοτικού σχολείου του Δελβινακίου.

οι εργασίες ενδεικτικά είναι οι εξής:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ) ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

 • Υποδομή
 • Τεχνητός χλοοτάπητας
 • Πλήρωση πέλους με αδρανή
 • Γραμμογράφηση.

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ

 • Φωτοτεχνικά
 • Ιστοί και θεμελιώσεις
 • PILLAR ιστών
 • Προβολείς – Λαμπήρες

 

Κατηγορία Εργα

Η μελέτη αυτή αφορά στην επισκευή κτιρίου που πρόκειται να εγκατασταθεί εκθετήριο – εργαστήριο ψηφιδωτών Γ. & Ν. Κολέφα, που βρίσκεται στο Κοινοτικό Διαμέρισμα Πωγωνιανής. Συγκεκριμένα μιλάμε για την επισκευή του ισογείου, του α΄ ορόφου και του β’ ορόφου τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

Το κτίριο έχει κατασκευαστεί το 1870. Πρόκειται για τριώροφο κτίριο. Ο φέρων οργανισμός είναι από λιθοδομή με στέγη από ξύλινο σκελετό και στην υπάρχουσα μορφή με επικάλυψη από λαμαρίνα. Στην αρχή το κτίριο είχε χρησιμοποιηθεί ως διοικητήριο από τους Τούρκους. Τις δεκαετίες 1950, 1960 στον α’ όροφο λειτουργούσαν εμπορικά καταστήματα και στον β’ όροφο είχε τα γραφεία του ο σύλλογος Πωγωνιανής.

Στο συγκεκριμένο κτίριο έχουν ήδη γίνει εργασίες αποκατάστασης εσωτερικά στο ισόγειο του κτιρίου αλλά και των εξωτερικών κουφωμάτων αυτού.Συνοπτικά, με την παρούσα μελέτη προβλέπονται όλες εκείνες οι απαραίτητες εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση του κτιρίου.Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν αφορούν το ισόγειο, τον α’ και β’ όροφο του κτιρίου. Στον β’ όροφο του κτιρίου είχαν κατασκευαστεί μεταχρονολογημένα πρόχειρα χωρίσματα από σανίδια τα οποία θα καθαιρεθούν για να επανέλθει ο όροφος στην αρχική του μορφή. Θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση των ξύλινων και σιδηρών θυρών και παραθύρων τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του κτιρίου, καθώς έχουν υποστεί σημαντικές φθορές από την υγρασία και το πέρασμα του χρόνου. Θα καθαιρεθούν όλες οι ξύλινες επιφάνειες όπως πατώματα, ταβάνια, καθώς και ο σκελετός τους, καθώς είναι κατεστραμμένα. Θα πραγματοποιηθεί επιπλέον αποξήλωση του φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου) γιατί έχουν στρεβλώσει και έχουν καταστραφεί. Επίσης θα γίνει καθαίρεση της επικάλυψης της στέγης από λαμαρίνα. Θα καθαιρεθούν τα επιχρίσματα και θα γίνει εφαρμογή υδραμμοβολής για καθαρισμό διαφόρων επιφανειών (τοιχοποιίες, σίδερα, πέτρες, μάρμαρα, γυαλί, μεταλλικές επιφάνειες) από ρύπους, κονιάματα, παλαιά χρώματα, σκουριά κ.λ.π. και ιδιαίτερη αποκάλυψη ρηγματώσεως, ενώσεων, κογχών σε δύσβατες περιοχές σε οποιοδήποτε ύψος με μηχάνημα βενζινοκίνητο ή ηλεκτροκίνητο υδροβολής ή υδραμμοβολής υπό πίεση μέχρι 150 ή 220 Atm μετά προσοχής, ώστε να μην προκληθεί βλάβη σε επιμέρους τμήματα τα οποία ενδεχομένως παρουσιάζουν μεγάλη φθορά μέχρι πλήρους καθαρισμού, κατά την υπόδειξη του επιβλέποντα. Για την υδραμμοβολή χρησιμοποιείται άμμος ποταμού καθαρή, η οποία κοσκινίζεται σε λεπτό κόσκινο.

Εν συνεχεία θα τοποθετηθούν σιδηρά και σωληνωτά ικριώματα συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σε όλες τις όψεις και σε όλο το ύψος του κτιρίου. Πιθανολογείται ότι δε θα χρειαστούν ενέματα στον φέροντα οργανισμό (τσιμεντενέσεις), θα γίνουν αρμολόγημα των όψεων το υλικό τον οποίων θα είναι υδρασβεστος, λευκό τσιμέντο, άμμος και χώμα η σύνθεση των οποίων θα καθοριστεί από την ΣΤ Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων. Θα γίνουν επιχρίσματα εσωτερικά. Τα επιχρίσματα θα είναι τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις διαστρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή). Θα τοποθετηθούν μεσοπατώματα και πατώματα δρύινα σε σκελετό από καδρόνια, καθώς και όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα τοποθετηθούν ξύλινα τρικολητά σύμφωνα και με τη γνώμη της ΣΤ Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων. Τα ταβάνια θα είναι παραδοσιακού τύπου ,με φαρδιά σανίδα άνω των 18 εκατοστών πλάτους και πηχάκι. Στην περιμετρική τοιχοποιία του κτιρίου στον β΄ όροφο αλλά και στους εσωτερικούς τοίχους στον α’ όροφο θα κατασκευαστεί μη εμφανές σενάζ. Το σενάζ θα κατασκευαστεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό S500s (μέχρι4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10). Στο σενάζ του β’ ορόφου θα πακτωθούν ξύλινοι δοκοί όπου εκεί και θα στηριχθεί η νέα στέγη. Θα τοποθετηθεί κρηπίδα απλής ορθογωνικής όψεως από πλακοειδείς και ισόπαχους λίθους, πάχους 5-7 εκ διαστάσεων πλευράς 40 έως 70 εκ τουλάχιστον, τοποθετούμενη μετά τσιμεντοκονιάματος στη στέψη λιθοδομής κτιρίου, με κλίση προς τα έξω και προεξέχουσα αυτής. Για τη στέγη θα κατασκευαστούν ζευκτά ανά 0,80μ θα πραγματοποιηθεί σανίδωμα αυτής, τοποθέτηση ελαστομερής υδρατμοπερατής μεμβράνης και επικάλυψη από κόκκινο κεραμίδι. Για μήκος 5,25μ στην μπροστινή όψη του κτιρίου στον β’ όροφο η τοιχοποιία θα επιχρισθεί όπως ήταν στην αρχική της μορφή. Τα ξύλινα υπέρθυρα θα αντικατασταθούν από νέα ξύλινα υπέρθυρα από ξύλο καστανιάς και τα πέτρινα υπέρθυρα θα αντικατασταθούν από νέα πέτρινα από κοτρώνι της περιοχής όπως είναι τα υπάρχουσα. Θα κατασκευαστεί κεντρική θέρμανση, ενώ θα γίνουν οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες σύμφωνα με τις μελέτες, καθώς και οι απαραίτητες εργασίες για την πυρασφάλεια του κτιρίου. Η θέρμανση θα γίνει με σύστημα κεντρικής θέρμανσης και σύμφωνα με την μελέτη κεντρικής θέρμανσης. Τέλος θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες για τη σωστή χρήση του κτιρίου.

Στο ισόγειο θα κατασκευαστούν αποχωρητήρια. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν δύο αποχωρητήρια (ανδρών – γυναικών) καθώς και ένα αποχωρητήριο για ΑΜΕΑ. Για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο ισόγειο και στον α’ όροφο του κτιρίου δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη κατασκευή καθώς η πρόσβαση τους είναι στην ίδια στάθμη με τον δρόμο, ενώ για την πρόσβαση στον β’ όροφο θα γίνεται με συστήματα ανύψωσης καθίσματος (ασανσέρ καθίσματος).

Η προϋπολογισθείσα  δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό 360.000,00 Ευρώ  (για εργασίες 292.682,93 και 67.317,07 ΦΠΑ 23%).

Κατηγορία Εργα
Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2013 06:01

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Πωγωνίου 2013

Δείτε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου 2013 στο συννημένο αρχείο.

Αριθμός Απόφασης 355/2012 Δ.Σ.

Κατηγορία Εργα

Ένα από τα σημαντικότερα έργα για την προστασία του Περιβάλλοντος και ειδικότερα του ποταμού Καλαμά, προωθείται προς υλοποίηση με τη συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου.

Πιο συγκεκριμένα , προκειται για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού της Δημοτικής Κοινότητας Παρακαλάμου,η οποία εντάσσεται στο ΕΣΠΑ, με επιλέξιμη δαπάνη 5,246 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρουμ μέσω προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί με το Δήμο Πωγωνίου.

Για το θέμα είχαν συνάντηση ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης με το Δήμαρχο Πωγωνίου Κωνσταντίνο Καψάλη, την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013.

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, υπογράμμισε τη σημασία του έργου για την προστασία του περιβάλλοντος και τις πολύχρονες και επίπονες προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την ωρίμανση της μελέτης και πρόσθεσε:  «Θεωρώ πως η εισαγωγή του έργου της αποχέτευσης και του βιολογικού καθαρισμού του Παρακαλάμου στο ΕΣΠΑ είναι η πιο σοβαρή ενέργεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια  για την προστασία του Καλαμά. Είναι ένα έργο που αλλάζει πολλά δεδομένα στον Καλαμά. Ένα έργο μεγάλο δεν αφορά μόνο τα χρήματα. Το τελευταίο διάστημα μετά από παράπονα για προβλήματα από πλημμύρες καθαρίσαμε με λίγα χρήματα από μπάζα το ποτάμιμ με άδεια από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και έτσι έχει καλυτερεύσει η υδρολογική λειτουργία του Καλαμά».

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου Κων. Καψάλης  είπε ότι είναι ένα έργο πνοής που αποτελούσε  όνειρο για τους παρακαλάμιους  δήμους, που γίνεται πραγματικότητα μετά από μεθοδική δουλειά από το Δήμο και την Περιφέρεια. «Πετύχαμε καταρχάς να λύσουμε το μεγάλο πρόβλημα στον οικισμό του Παρακαλάμου και δεύτερον και σοβαρότερο πετύχαμε την απορρύπανση του ποταμού Καλαμά,, όπου κύρια εστία μόλυνσης στην συγκεκριμένη περιοχή ήταν από τα λύματα του οικισμού», δήλωσε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

[Πηγή http://www.localit.gr/?p=22928 K.Ε.Δ.Ε.]

Κατηγορία Εργα

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Πωγωνίου προτίθεται να χωροθετήσει  την έκταση  που απεικονίζεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα και  συνοδεύει την ανακοίνωση ,
η οποία είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία του  Βιολογικού καθαρισμού Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.
Λόγω του κατεπείγοντος της χωροθέτησης για την δημιουργία του Βιολογικού καθαρισμού και των εγκαταστάσεών του, παρακαλούμε εάν κάποιοι κάτοικοι διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας να τους καταθέσουν άμεσα στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου.

Τα προτεινόμενα έργα προτείνονται για να αντιμετωπιστούν οι ζημιιές που προκαλούνται από τη δράση των χειμάρρων στους δρόμους που διέρχονται από τις συγκεκριμένες θέσεις στην Παηδονιά και την ίερομνήμη. Ενώ στην θέση Βοϊδίτσα Σιταριάς κρίθηκε αναγκαίο να συγκεντρώνεται το νερό της πηγής σε δεξαμενή προκειμένου να είναι διαθέσιμο και τους θερινούς μήνες, για την εξυπηρέτηση των αναγκών τα)ν κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Στην Παηδονιά ο χείμαρρος που διέρχεται από τη θέση του έργου έχει διευθετηθεί στο παρελθόν από τη δασική υπηρεσία. Στα πλαίσια αυτής της διευθέτησης κατασκευάσθηκαν φράγματα που βρίσκονται πάνω και κάτω από το δρόμο. Η διευθέτηση της κοίτης του χειμάρρου στο σημείο αυτό θα γίνει με την κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού, προκειμένου η παροχή του χειμάρρου να διέρχεται κάτω από το κατάστρωμα του δρόμου.
Διαδοχικά θα κατασκευαστούν:
1. Κοιτόστρωση για την προστασία του υπάρχοντος φράγματος πάνω από το δρόμο, από υποσκαφή των θεμελίων του.
2. Τεχνικό εισόδου του οχετού
3. Κιβωτοειδής οχετός πλάτους 3m και ύψους 2m
4. Τεχνικό εξόδου του οχετού.

Για την κατασκευή της κοιτόστρωσης θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμια με κολυμβητοϋς λίθους λατομείου και δομικό πλέγμα στη βάση του. Για την κατασκευή του κιβωτοειδούς οχετού και των τεχνικών εισόδου εξόδου θα χρησιμοποιηθεί οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.
Πριν από την κατασκευή των έργων θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές και μετά την ολοκλήρωση τους θα κατασκευαστεί συμπιεσμένο επίχωμα με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του υπάρχοντος δρόμου.

Έργα Ιερομνήμης
Στην Ιερομνήμη ο χείμαρρος που καταλήγει στη θέση του έργου δεν υπήρχε στο παρελθόν. Δημιουργήθηκε σταδιακά από την επιφανειακή και στη συνέχεια χαραδρωτική διάβρωση των παλαιών πυριτικών προσχώσεων. Αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι να καταλήγουν ποσότητες λεπτόκοκκου γαιώδους υλικού στον επαρχιακό δρόμο Ιερομνήμης-Κουκλιών.
Λόγω της γαιώδους σύστασης και του ευδιάβρωτου του εδάφους, δεν είναι εφικτό να θεμελιωθούν με ασφάλεια τεχνικά έργα εντός του χειμιάρρου. Έτσι επιλέχθηκε η λύση της κατασκευής τοίχων βάρους στη θέση που ο χείμαρρος συναντά τον επαρχιακό δρόμο, με σκοπό ιην εκτροπή της παροχής του χειμάρρου προς τον υπάρχοντα κιβωτοειδή οχετό. Επίσης θα κατασκευαστούν κλαδοπλεγματα μέσα στην κοίτη του χειμάρρου για την άμβληση των διαβρωτικών φαινομένων.
Διαδοχικά θα κατασκευαστούν:
1. Τοίχος βάρους από συρματόπλεκτα κιβώτια ύψους 4m
2. Τοίχος βάρους από συρματόπλεκτα κιβώτια ύψους 3m
3. Τοίχος βάρους από συρματόπλεκτα κιβώτια ύψους 2m
4. Κλαδοπλεγματα εντός της κοίτης
Οι τοίχοι βάρους από συρματόπλεκτα κιβώτια, θα αποτελούνται από διαδοχικές φάτνες που θα πληρωθούν από λίθους λατομείου.

 

 


Τρέχων στάδιο : Υποβλήθηκε μελέτη για ένταξη στο Πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ

 

Κατηγορία Εργα
Βρίσκεστε εδώ: Home Εργα