Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 02 Μαϊος 2014 06:45

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

30 Απρίλιος 2014
Προσκαλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ»
Προϋποθέσεις:
α) Άνεργοι /ες, εγγεγραμμένοι /ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην Πράξη ή
β) Ασφαλισμένοι/ες στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €. Επισημαίνεται δε ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί επίσης οι ενδιαφερόμενοι /ες να είναι κάτοικοι των Δήμων Βορείων Τζουμέρκων, Κόνιτσας, Ζαγορίου, Πωγωνίου, Μετσόβου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ο κύριος στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης για 80 ανέργους και αγρότες, μέσω : της σύστασης νέων επιχειρήσεων, την απορρόφηση των ωφελουμένων από τις τοπικές επιχειρήσεις για τουλάχιστον 3 μήνες, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, την ενδεχόμενη ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης. Από το σύνολο των ωφελουμένων οι 20 θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών, οι 20 θα είναι γυναίκες, οι 20 θα απασχοληθούν σε δυναμικούς κλάδους όπως πράσινη οικονομία, εναλλακτικός τουρισμός, νέες τεχνολογίες, πολιτισμός και θα δημιουργηθούν 2 κοινωνικές επιχειρήσεις. Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες από την διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με υποστήριξη των ωφελούμενων και των επιχειρήσεων.
 
Συγκεκριμένες Δράσεις για τους Ανέργους
 
Οι δράσεις του προγράμματος στοχεύουν στην προετοιμασία των /της ομάδας στόχου για είσοδο ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν:
Η πράξη έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει 4 προγράμματα κατάρτισης 20 ατόμων των 100 ωρών (60 ωρών θεωρίας και 40 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις) το καθένα και συγκεκριμένα:
Πρόγραμμα 1: Παραγωγή – τυποποίηση – προώθηση προϊόντων μελισσοκομίας,
Πρόγραμμα 2: Βιολογική γεωργία – Αναδιάρθρωση καλλιεργειών.
Πρόγραμμα 3: Εξειδικευμένες δεξιότητες πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο
Πρόγραμμα 4: Εξυπηρέτηση πελατών σε αγροτουριστικές επιχειρήσεις
Και δύοπρογράμματα επιμόρφωσηςσε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας /ειδικής θεματολογίας, όπως και κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Παράλληλα και μεταξύ άλλων θα πραγματοποιηθεί εξατομικευμένη ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων για την είσοδο ή επανένταξη στην αγορά εργασίας- επιχειρηματική συμβουλευτική, θα δημιουργηθεί ανοιχτό portal επικοινωνίας όπου θα γίνονται συζητήσεις σχετικά με την αγορά εργασίας, τα επιδοτούμενα προγράμματα, κλπ.
Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & το έντυπο της αίτησης συμμετοχής στην ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
www.bicepirus.gr : ιστοσελίδα BIC ΗΠΕΙΡΟΥ (Συντονιστή εταίρου)

Διαβάστηκε 1083 φορές

Σχετικά Άρθρα