Δήμος Πωγωνίου

Δήμος Πωγωνίου :: Repository αρχείων RSS

2017 RSS

Αρχεία

Ταξινόμιση με : ID | Τίτλος αρχείου | Λήψεις | Ημερομηνία υποβολής | Submitter | Συγγραφέας | Βαθμολογία
Page:  « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... Next »

22-2017ΟΕ.doc

Σύντομη περιγραφή:
«2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017»
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
84.50 Kb
Λήψεις:
1
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

23-2017.doc

Σύντομη περιγραφή:
«1Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΑΤΑ 2017»
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
90.00 Kb
Λήψεις:
2
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

24-2017.doc

Σύντομη περιγραφή:
«Aποδοχή επιχορήγησης ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Aντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2010ΕΠ03000014)» για το υποέργο: «Ολοκλήρωση Κατασκευής αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Ρεπετίστας [προμήθεια υλικών].»
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
72.50 Kb
Λήψεις:
0
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

25-2017.doc

Σύντομη περιγραφή:
«Aποδοχή επιχορήγησης ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Aντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2010ΕΠ03000014)» για το υποέργο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για αποκατάσταση ζημιών ΔΕ Άνω Καλαμά λόγω των πρόσφατων θεομηνιών»
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
72.50 Kb
Λήψεις:
1
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

26-2017ΟΕ.doc

Σύντομη περιγραφή:
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
87.00 Kb
Λήψεις:
0
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

27-2017.doc

Σύντομη περιγραφή:
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
87.50 Kb
Λήψεις:
3
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

28-2017ΟΕ.doc

Σύντομη περιγραφή:
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕ & ΥΕ»
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
99.50 Kb
Λήψεις:
2
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

29-2017.doc

Σύντομη περιγραφή:
«ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΥΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ»
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
68.50 Kb
Λήψεις:
3
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

3-2017.pdf

Σύντομη περιγραφή:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟ
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
69.77 Kb
Λήψεις:
0
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

30-2017.doc

Σύντομη περιγραφή:
«ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ»
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
80.00 Kb
Λήψεις:
1
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0
Page:  « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... Next »
Remository® 3.58 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
Βρίσκεστε εδώ: Home