Δήμος Πωγωνίου

×

Μήνυμα

Failed loading XML... Specification mandate value for attribute async attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: head line 1 and script Opening and ending tag mismatch: html line 1 and head Extra content at the end of the document

Δήμος Πωγωνίου :: Repository αρχείων RSS

2017 RSS

Page:  « Previous ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15... Next »

105-17-Ω26ΕΩ1Ω-ΦΣΦ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ανάκληση της αρ.93/17 Α.Ο.Ε. με θέμα «Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Ντερέδες για την εγκατάσταση και λειτουργία κινητού παρασκευαστηρίου σκυροδέματος κ.λ.π. κατασκευής αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.»
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
190.25 Kb
Λήψεις:
63
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

115-17-6ΤΛΝΩ1Ω-ΗΧΒ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατά τη δικάσιμο στις 08-09-2017 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων που αφορά αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (προσωρινής ρύθμισης κατάστασης) των Ευτέρπης, Ελένης & Σπυρίδων Παπαχαρίση κατά Δήμου Πωγωνίου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
296.97 Kb
Λήψεις:
60
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

119-17-ΩΚ7ΤΩ1Ω-ΑΝ6.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ανακοπής ή μη κατά της αρ.230/17 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
289.24 Kb
Λήψεις:
113
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

120-17-ΩΣΖΖΩ1Ω-6Ε0.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση τυχόν ενδίκου βοηθήματος κατά της αρ. 392/12 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
289.24 Kb
Λήψεις:
81
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

121-17-6ΩΕ3Ω1Ω-6ΙΣ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ανακοπής ή μη κατά της αρ.230/17 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
284.86 Kb
Λήψεις:
72
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

98-17-6ΞΙΙΩ1Ω-ΠΑΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ανάθεση εκτέλεσης & ψήφιση δαπάνης του έργου «Περίφραξη πηγών Νεμέρτσικας Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου» προϋπολογισμού 7.166,00€.
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
345.39 Kb
Λήψεις:
1
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

104-17-7Μ2ΕΩ1Ω-6ΑΠ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ψήφιση διάθεσης αναγκαίων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 του Δήμου Πωγωνίου.
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
194.41 Kb
Λήψεις:
3
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

106-17O.E.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος - Ξενώνα στην Κάτω Λάβδανη
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
167.27 Kb
Λήψεις:
2
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

107-17-7ΣΨ7Ω1Ω-Π0Ι.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Έγκριση όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για το έργο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην πλατεία της Τ.Κ. Κακολάκκου- ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου» προϋπολογισμού 10.000,00€ και διάθεση πίστωσης
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
1,434.94 Kb
Λήψεις:
1
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

108-17-Ω0Ω6Ω1Ω-ΑΔΩ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμός όρων διακήρυξης για την διενέργειαs διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων έτους 2017 -2018 για τις ανάγκες του Δήμου Πωγωνίου Ιωαννίνων και του Νομικού Προσώπου «ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέριμνας & Παιδείας»
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
1,171.40 Kb
Λήψεις:
0
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0
Page:  « Previous ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15... Next »
Remository® 3.58 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
Βρίσκεστε εδώ: Home