Δήμος Πωγωνίου

×

Μήνυμα

Failed loading XML... Specification mandate value for attribute async attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: head line 1 and script Opening and ending tag mismatch: html line 1 and head Extra content at the end of the document

Δήμος Πωγωνίου :: Repository αρχείων RSS

2017 RSS

Page:  « Previous ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next »

164-17-ΩΧΖΔΩ1Ω-ΚΑΙ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Έγκριση ή μη πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου : «Kατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην πλατεία της Τ.Κ. Κακολάκκου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
843.89 Kb
Λήψεις:
1
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

165-17-730ΓΩ1Ω-Λ7Χ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Aποδοχή ή μη γνωμοδότησης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ΚΑΤΑ της με αριθμό 93/2017 απόφασης( ειδική διαδικασία) του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
414.96 Kb
Λήψεις:
0
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

167-17-6ΩΦ9Ω1Ω-Γ16.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ψήφιση διάθεσης αναγκαίων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 του Δήμου Πωγωνίου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
199.46 Kb
Λήψεις:
3
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

168-17-ΩΟ3ΣΩ1Ω-7Ξ5.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατά τη δικάσιμο την 03-11-17 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων σε αίτηση αναστολής που άσκησε ο Δήμος Πωγωνίου κατά του από 4-10-17 κατασχετήριο στα χέρια τρίτου και κατά Αφροδίτης Γογγύλη και Άννας Τσιάνου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
217.40 Kb
Λήψεις:
4
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

169-17-ΨΩΩΗΩ1Ω-0ΜΡ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατά τη δικάσιμο την 10-11-17 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων σε αίτηση αναστολής που άσκησε ο Δήμος Πωγωνίου κατά της με αρ. 230/17 διαταγή πληρωμής του Μον. Πρ/κείου Ιωαννίνων και κατά Αφροδίτης Γογγύλη και Άννας Τσιάνου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
217.41 Kb
Λήψεις:
2
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

170-17-75ΨΧΩ1Ω-Ζ9Β.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατά τη δικάσιμο την 06-12-17 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων σε ανακοπή που άσκησε ο Δήμος Πωγωνίου κατά του από 4-10-17 κατασχετήριο στα χέρια τρίτου και κατά Αφροδίτης Γογγύλη και Άννας Τσιάνου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
218.46 Kb
Λήψεις:
3
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

171-17-ΩΗ5ΗΩ1Ω-912.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Παραίτηση ή μη από το δικόγραφο αίτησης αναστολής (αρ.κατ.454/17) κατά του από 4-10-17 κατασχετηρίου στα χέρια τρίτου και κατά Αφροδίτης Γογγύλη και Άννας Τσιάνου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
262.14 Kb
Λήψεις:
3
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

172-17-69Ο4Ω1Ω-Ι7Ρ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Κατάρτιση όρων δημοπρασίας με ανοιχτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για το έργο «Ανάπλαση – διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλπακίου» προϋπολογισμού δαπάνης 270.000,00€ με ΦΠΑ – Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού – Διάθεση πίστωσης
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
1,560.92 Kb
Λήψεις:
0
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

173-17-75ΑΙΩ1Ω-ΤΛ2.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με πρόωρη λύση εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων κ.λ.π.
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
287.43 Kb
Λήψεις:
2
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

175-17O.E.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Εισήγηση Ο.Ε. Δήμου Πωγωνίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών , δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ. 1Ζ Ν.3852/10) για το έτος 2018
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
157.57 Kb
Λήψεις:
4
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0
Page:  « Previous ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next »
Remository® 3.58 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
Βρίσκεστε εδώ: Home