Δήμος Πωγωνίου

×

Μήνυμα

Failed loading XML... Specification mandate value for attribute async attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: head line 1 and script Opening and ending tag mismatch: html line 1 and head Extra content at the end of the document

Δήμος Πωγωνίου :: Repository αρχείων RSS

2017 RSS

Αρχεία

Ταξινόμιση με : ID | Τίτλος αρχείου | Λήψεις | Ημερομηνία υποβολής | Submitter | Συγγραφέας | Βαθμολογία
Page:  « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... Next »

115-17-6ΤΛΝΩ1Ω-ΗΧΒ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατά τη δικάσιμο στις 08-09-2017 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων που αφορά αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (προσωρινής ρύθμισης κατάστασης) των Ευτέρπης, Ελένης & Σπυρίδων Παπαχαρίση κατά Δήμου Πωγωνίου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
296.97 Kb
Λήψεις:
60
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

117-17O.E.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Σχετικά με αίτημα της «ΒΙΚΟΣ Α.Ε.» για διαγραφή αποκλειστικά και μόνο από πρόστιμα
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
238.96 Kb
Λήψεις:
5
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

118-17-ΩΧΓ7Ω1Ω-ΑΛΤ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Τροποποίηση της αρ.61/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 του κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ» Τ.Κ. Λάβδανης ως προς τα σύνολα εξόδων
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
504.32 Kb
Λήψεις:
1
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

119-17-ΩΚ7ΤΩ1Ω-ΑΝ6.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ανακοπής ή μη κατά της αρ.230/17 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
289.24 Kb
Λήψεις:
113
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

12-17-ΩΩΛ1Ω1Ω-Φ21.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έτους 2017 Δήμου Πωγωνίου , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
167.75 Kb
Λήψεις:
2
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

120-17-ΩΣΖΖΩ1Ω-6Ε0.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση τυχόν ενδίκου βοηθήματος κατά της αρ. 392/12 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
289.24 Kb
Λήψεις:
81
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

121-17-6ΩΕ3Ω1Ω-6ΙΣ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ανακοπής ή μη κατά της αρ.230/17 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
284.86 Kb
Λήψεις:
72
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

122-17-ΩΘΘΩΩ1Ω-1ΣΠ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με αιτήματα της «ΒΙΚΟΣ Α.Ε.» για διαγραφή αποκλειστικά και μόνο από πρόστιμα
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
338.74 Kb
Λήψεις:
1
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

123-17O.E.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Προέλεγχος έκθεσης 2ου τριμήνου έτους 2017 Δήμου Πωγωνίου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
306.20 Kb
Λήψεις:
2
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

124-17-7ΚΞΒΩ1Ω-Γ42.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου : «Αποκατάσταση οδών Τ.Κ. Κάτω Μερόπης , Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη – εντός οικισμού» Δήμου Πωγωνίου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
331.79 Kb
Λήψεις:
1
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0
Page:  « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... Next »
Remository® 3.58 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
Βρίσκεστε εδώ: Home