Δήμος Πωγωνίου

×

Μήνυμα

Failed loading XML... Specification mandate value for attribute async attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: head line 1 and script Opening and ending tag mismatch: html line 1 and head Extra content at the end of the document

Δήμος Πωγωνίου :: Repository αρχείων RSS

2017 RSS

Αρχεία

Ταξινόμιση με : ID | Τίτλος αρχείου | Λήψεις | Ημερομηνία υποβολής | Submitter | Συγγραφέας | Βαθμολογία
Page:  « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... Next »

182-17-6Μ82Ω1Ω-ΩΤ5.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατά τη δικάσιμο στις 07-12-2017 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά αγωγή των α)ΜΠΑΡΜΠΑ-ΛΟΤΣΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ & β)ΣΙΩΖΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑΣ κατά ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
223.95 Kb
Λήψεις:
3
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

181-17-6ΡΘ8Ω1Ω-Κ5Ζ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ψήφιση διάθεσης αναγκαίων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 του Δήμου Πωγωνίου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
241.14 Kb
Λήψεις:
2
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

180-17O.E.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 Δήμου Πωγωνίου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
172.84 Kb
Λήψεις:
4
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

179-17-66ΝΗΩ1Ω-Μ1Ι.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Έγκριση υπαγωγής οφειλέτη του Δήμου Πωγωνίου στη ρύθμιση οφειλών του Ν.4483/2017.
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
344.66 Kb
Λήψεις:
4
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

178-17-ΩΓΕΒΩ1Ω-Ι5Α.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Περί εγκρίσεως πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια με τίτλο «Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Πωγωνίου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση κόστους λειτουργίας» – ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης – υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ.
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
1,520.26 Kb
Λήψεις:
0
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

177-17-ΩΚΞΩΩ1Ω-2ΣΡ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Εν μέρει ανάκληση της αρ. 152/17 Α.Ο.Ε. και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου» εκ νέου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
486.49 Kb
Λήψεις:
2
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

176-17-62ΗΔΩ1Ω-ΡΦ7.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Τ.Κ. Βασιλικού - Δήμου Πωγωνίου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
219.59 Kb
Λήψεις:
4
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

175-17O.E.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Εισήγηση Ο.Ε. Δήμου Πωγωνίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών , δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ. 1Ζ Ν.3852/10) για το έτος 2018
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
157.57 Kb
Λήψεις:
4
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

173-17-75ΑΙΩ1Ω-ΤΛ2.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με πρόωρη λύση εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων κ.λ.π.
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
287.43 Kb
Λήψεις:
2
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

172-17-69Ο4Ω1Ω-Ι7Ρ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Κατάρτιση όρων δημοπρασίας με ανοιχτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για το έργο «Ανάπλαση – διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλπακίου» προϋπολογισμού δαπάνης 270.000,00€ με ΦΠΑ – Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού – Διάθεση πίστωσης
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
1,560.92 Kb
Λήψεις:
0
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0
Page:  « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... Next »
Remository® 3.58 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
Βρίσκεστε εδώ: Home