Δήμος Πωγωνίου

×

Μήνυμα

Failed loading XML... Specification mandate value for attribute async attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: head line 1 and script Opening and ending tag mismatch: html line 1 and head Extra content at the end of the document

Δήμος Πωγωνίου :: Repository αρχείων RSS

2014 RSS

Αρχεία

Ταξινόμιση με : ID | Τίτλος αρχείου | Λήψεις | Ημερομηνία υποβολής | Submitter | Συγγραφέας | Βαθμολογία
Page:  « Previous 1 2 3 4 5 Next »

npdd-ds-19-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Περί αναμόρφωσης 2ης του προυπολογισμού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. του ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
168.01 Kb
Λήψεις:
1
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-2-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Περί ψήφισης πιστώσεων που αφορούν οφειλές παρελθόντων ετών του προϋπολογισμού έτους 2014 του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
76.60 Kb
Λήψεις:
4
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-20-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πωγωνίου στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1551/ 2-7-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε και εξουσιοδότηση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στην ανωτέρω δράση και να υπογράψει την σύμβαση
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
150.15 Kb
Λήψεις:
2
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-21-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Καθορισμός Δυναμικότητας των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας του Δήμου Πωγωνίου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
152.06 Kb
Λήψεις:
4
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-22-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 2% επί του συνολικού ποσού της προσφοράς για την κατάθεση αίτησης προσφοράς του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1551/2-7-2014 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε για την δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
141.40 Kb
Λήψεις:
3
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-23-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Έγκριση μελέτης προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών και την σίτιση απόρων και ανήμπορων δημοτών του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
123.21 Kb
Λήψεις:
4
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-24-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Περί ανάθεσης και ψήφιση πίστωσης του έργου Συντήρηση και επισκευή Κτιρίου ΚΗΦΗ Κουκλιών
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
169.11 Kb
Λήψεις:
5
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-25-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων και κατάταξη υποψηφίων στο πλαίσιο της ΣΟΧ1/2014 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ενός ατόμου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη θέση ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
118.14 Kb
Λήψεις:
3
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-26-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Έγκριση απασχόλησης ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ του Δήμου Πωγωνίου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
152.26 Kb
Λήψεις:
2
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-27-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Περί αναμόρφωσης 3ης του προυπολογισμού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. του ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
143.34 Kb
Λήψεις:
6
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0
Page:  « Previous 1 2 3 4 5 Next »
Remository® 3.58 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
Βρίσκεστε εδώ: Home