Δήμος Πωγωνίου

×

Μήνυμα

Failed loading XML... Specification mandate value for attribute async attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: head line 1 and script Opening and ending tag mismatch: html line 1 and head Extra content at the end of the document

Δήμος Πωγωνίου :: Repository αρχείων RSS

2014 RSS

Αρχεία

Ταξινόμιση με : ID | Τίτλος αρχείου | Λήψεις | Ημερομηνία υποβολής | Submitter | Συγγραφέας | Βαθμολογία
Page:  « Previous 1 2 3 4 5 Next »

npdd-ds-37-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός Νόμιμου εκπροσώπου και ορισμός Διαχειριστή των οικονομικών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
151.42 Kb
Λήψεις:
5
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-38-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Περί αναμόρφωσης 4ης του προυπολογισμού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. του ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
152.58 Kb
Λήψεις:
7
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-39-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
«Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων και κατάταξη υποψηφίων στο πλαίσιο της ΣΟΧ 2/2014 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ ενός ατόμου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο Εναρμόνιση Οικογενειακής καιΕπαγγελματικής Ζωής του ΝΠΔΔ του Δήμου Πωγωνίου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
170.68 Kb
Λήψεις:
8
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-4-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων ( ΚΗΦΗ) που υλοποιείται από το ΝΠΔΔ του Δήμου Πωγωνίου για το έτος 2014
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
113.36 Kb
Λήψεις:
9
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-40-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Περί ορισμού μέλους επιτροπής παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών & μεταφορών (αρθρο 67 π.δ 28/80) για το υπόλοιπο του έτους 2014
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
136.74 Kb
Λήψεις:
5
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-41-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και προμηθειών του ΝΠΔΔ για το υπόλοιπο του έτους 2014
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
167.02 Kb
Λήψεις:
4
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-42-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
«Περί έγκρισης της υπ΄αρ. 7/2014 και της υπ΄αρ. 26/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ σχετικά με την «Έγκριση συμμετοχής - προσλήψεων στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής και έγκριση απασχόλησης αυτών
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
162.33 Kb
Λήψεις:
6
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-43-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Περί ψήφισης προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
111.50 Kb
Λήψεις:
5
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-5-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2014 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
133.33 Kb
Λήψεις:
3
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-6-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών διάρκειας (μέχρι 2 μήνες)»
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
109.83 Kb
Λήψεις:
7
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0
Page:  « Previous 1 2 3 4 5 Next »
Remository® 3.58 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
Βρίσκεστε εδώ: Home