Δήμος Πωγωνίου

×

Μήνυμα

Failed loading XML... Specification mandate value for attribute async attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: head line 1 and script Opening and ending tag mismatch: html line 1 and head Extra content at the end of the document
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015 10:55

Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2015

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

 
     

ΝΕΑ ΕΡΓΑ:

351.800,00 €

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ:

992.286,56 €

ΣΥΝΟΛΟ:

1.344.086,56 €

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 -ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

 

Α/Α

Τίτλος Έργου

Προϋπ/ σμός Έργου

1

Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Πωγωνιανής και ΔΕ Λάβδανης

7.200,00 €

2

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ

10.000,00 €

     
     
 

Γενικό Σύνολο

17.200,00 €

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ

Α/Α

Τίτλος Έργου

Προϋπολογισμός Έργου

1

Διαμόρφωση δημοτικών κτιρίων ΤΚ Ρεπετίστης

7.200,00 €

2

Ασφαλτόστρωση κοινοτικών δρόμων ΤΚ Παρακαλάμου

7.200,00 €

3

Διαμόρφωση - ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Παρακαλάμου

7.200,00 €

4

Τοιχειο αντιστήτιξης ΤΚ Ιερομνήμης

7.200,00 €

5

Ασφαλτοστρώσεις κοινοτικών δρόμων ΤΚ Σιταριας

7.200,00 €

6

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΣΙΤΑΡΙΑΣ

7.200,00 €

7

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ

7.200,00 €

8

Συντηρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ Άνω Καλαμά

7.200,00 €

9

Συντηρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Άνω Καλαμά

7.200,00 €

10

Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Άνω Καλαμά

7.200,00 €

11

Συντήρηση δημοτικών κτιρίων ΔΕ Άνω Καλαμά

7.200,00 €

12

Διαμόρφωση συντήρηση κοινοτικών δρόμων ΔΕ Άνω Καλαμά

7.200,00 €

 

Σύνολο

86.400,00 €

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Α/Α

Τίτλος έργου

Προϋπολογισμός έργου

1

Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Κεφαλοβρύσου

7.200,00 €

2

Διαμορφώσεις τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Βασιλικού

7.200,00 €

3

Συντήρηση Δημοτικού σχολείου οικισμού Πωγωνίσκου ΤΚ Βασιλικού

7.200,00 €

5

Συντήρηση αγροτίκων δρόμων ΔΕ Άνω Πωγωνίου

6.000,00 €

6

Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Άνω Πωγωνίου

6.000,00 €

7

Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Άνω Πωγωνίου

7.200,00 €

8

Διαμορφώσεις συντηρήσεις κοινοχρήστων δρόμων ΔΕ Άνω Πωγωνίου

7.200,00 €

9

Συντήρηση δημοτικών κτιρίων ΔΕ Άνω Πωγωνίου

7.200,00 €

 

Σύνολο

55.200,00 €

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

Α/Α

Τίτλος έργου

Προϋπολογισμός έργου

1

Συντήρηση αφοδευτηρίων ΤΚ Αγίας Μαρίνας

7.200,00 €

2

Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων - δρόμων ΤΚ Αργυροχωρίου

7.200,00 €

3

Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Βήσσανης

7.200,00 €

4

Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Δελβινακίου

7.200,00 €

5

Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Λίμνης

7.200,00 €

6

Υδρευση ΤΚ Χαραυγής

7.200,00 €

7

ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΚ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΓΚΑΜΠΡΑΝΗ)

7.200,00 €

8

ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΚ ΟΡΕΙΝΟΥ - ΞΗΡΟΒΑΛΤΟΥ

7.200,00 €

9

Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Δελβινακίου

7.200,00 €

10

Συντήρηση δημοτικών κτιρίων ΔΕ Δελβινακίου

7.200,00 €

11

Διαμόρφωση συντήρηση κοινοτικών δρόμων ΔΕ Δελβινακίου

7.200,00 €

12

Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

7.200,00 €

13

Συντήρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ Δελβινακίου

6.000,00 €

 

Σύνολο

92.400,00 €

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

Α/Α

Τίτλος Έργου

Προϋπολογισμός Έργου

1

Κατασκεύη φρεατίων (ΒΕΛΛΑ)

7.000,00 €

2

Αποχετευτικό Δίκτυο ΤΚ Καλπακίου (θέση Σπανού)

7.200,00 €

3

Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Άνω Ραβενιων

7.200,00 €

4

Αποπεράτωση Αίθουσας Δημοτικού συμβουλίου ΤΚ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

7.200,00 €

5

Συντήρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ Καλπακίου

7.200,00 €

6

Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Καλπακίου

7.200,00 €

7

Διαμορφώσεις συντηρήσεις κοινοτικών δρόμων ΔΕ Καλπακίου

7.200,00 €

8

Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

7.200,00 €

9

Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Καλπακίου

7.200,00 €

 

Σύνολο

64.600,00 €

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

Α/Α

Τίτλος Έργου

Προϋπολογισμός Έργου

1

Διαμορφώσεις κοινοτικών δρόμων ΤΚ Δρυμάδων

7.200,00 €

2

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

7.200,00 €

3

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

7.200,00 €

 

Σύνολο

21.600,00 €

     

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ

Α/Α

Τίτλος Έργου

Προϋπολογισμός Έργου

1

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΛΑΒΔΑΝΗΣ

7.200,00 €

2

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΛΑΒΔΑΝΗΣ

7.200,00 €

 

Σύνολο

14.400,00 €

Α/Α

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟ 2015

ΠΟΣΟ

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΚ ΔΡΥΜΑΔΩΝ

7.200,00 €

10-7331.002

2

Κέντρο κοινωνικής μέριμνας Δ.Δ. Νεγράδων (Θησέας) (Σ)

23.910,93 €

15-7311.001

3

Κέντρο κοινωνικής μέριμνας Δ.Δ. Δολιανών (Θησέας) (Σ)

3.092,12 €

15-7311.002

4

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΤΚ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (2013-Σ)

1.354,06 €

15-7326.001

5

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ(2013-Σ)

19.443,82 €

15-7326.002

6

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΤΚ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ (2013-Σ)

38.637,67 €

15-7326.003

7

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΔΟΛΟΥ(2013-Σ)

192,81 €

15-7331.002

8

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ(2013-Σ)

2.490,69 €

25-7312.002

9

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

5.872,00 €

25-7312.007

10

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

1.490,80 €

25-7312.012

11

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΨΗΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΒΔΑΝΗΣ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

3.838,30 €

25-7312.017

12

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

2.028,13 €

30-7311.001

13

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΤΔ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

485,02 €

30-7311.003

14

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

3.160,97 €

30-7311.004

15

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΗΣΣΑΝΗΣ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

915,07 €

30-7311.006

16

ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΟΥΚΛΙΩΝ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

1.014,84 €

30-7311.007

17

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΛΑΒΔΑΝΗΣ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

500,00 €

30-7312.001

18

Διαμόρφωση-ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Δολιανών (ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

1.565,29 €

30-7322.003

19

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΚΟΡΗΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

12.278,27 €

30-7322.006

20

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΛΑΒΔΑΝΗΣ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

41.178,00 €

30-7322.007

21

Οδοποϊία Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου (Β΄Φάση)(Θησέας) (ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

1.235,85 €

30-7323.001

22

Ασφαλτοστρώσεις κοινοτικών δρόμων Δ.Δ. Δολιανών (ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

300,07 €

30-7323.003

23

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

15.961,91 €

30-7323.008

24

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΔΔ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

27.294,95 €

30-7323.010

25

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΔΔ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

5.324,57 €

30-7323.016

26

ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΚ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ(2013-Σ)

7.200,00 €

30-7323.039

27

ΕΠΙΧΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ, ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΚ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ(2013-Σ)

7.200,00 €

30-7323.065

28

Ανάπλαση-Ανάδειξη ιστορικού μνημείου Μαχητή (ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

13.982,02 €

30-7326.001

29

Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Κάτω Ραβενίων (Θησέας) (ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

3.286,05 €

30-7326.003

30

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΧΑΝΙ ΣΙΤΑΡΙΑΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

5.953,45 €

30-7326.007

31

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΔ ΡΙΑΧΟΒΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

6.925,00 €

30-7326.009

32

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

1.000,82 €

30-7326.013

33

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΔ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

197,06 €

30-7331.005

34

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ Τ.Κ. ΔΡΥΜΑΔΩΝ(2013-Σ)

5.000,00 €

30-7331.009

35

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

44.328,25 €

30-7332.002

36

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΤΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ (ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ-ΡΕΠΕΤΙΣΤΗΣ-ΣΙΤΑΡΙΑΣ-ΚΟΥΚΛΙΩΝ)

6.925,00 €

30-7333.012

37

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤΑΥΛΟ ΧΡ.ΤΣΙΤΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

6.925,00 €

30-7333.016

38

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΤΔ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

4.578,10 €

30-7333.018

39

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

2.030,86 €

30-7333.019

40

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΡΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ(2012-Σ)

7.984,00 €

30-7333.031

41

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

6.925,00 €

30-7336.001

42

Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων ΤΚ Παρακαλάμου

5.000,00 €

30-7331.025

43

Διαμόρφωση κοινοτικών κτιρίων ΤΚ Άνω Ραβενίων

7.200,00 €

30-7331.019

44

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

7.200,00 €

30-7333.006

45

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΔ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ

273.505,37 €

25-7312.005

46

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΚ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

5.419,98 €

30-7311.014

47

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΛΑΒΔΑΝΗΣ

3.977,00 €

30-7333.007

48

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ Γ. & Ν. ΚΟΛΕΦΑ

312.800,00 €

15-7311.011

49

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΑΕΠ 30 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ Κ.Α. 2013ΕΠΟ3000011: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ)

7.200,00 €

30-7333.002

50

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

12.600,00 €

15-7311.004

51

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΚ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ

1.777,46 €

30-7331.023

52

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΡΗΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ . ΛΑΒΔΑΝΗΣ

4.400,00 €

30-7323.023

       
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

992.286,56 €

 
       

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Κατάσταση Εργου: Συντάχθηκε η μελέτη
Διαβάστηκε 3352 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015 11:09
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Το έργο BrandIΝode ΚΟΠΗ - ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ »

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Εργα Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2015