Δήμος Πωγωνίου

Οικονομική επιτροπή

Οικονομική επιτροπή (6)

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022 09:39

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 15-06-2022

Γράφτηκε από τον

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20.
• Την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».
• Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30819/31.05.2022 (ΦΕΚ 2676 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00.
• Τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13-11-2020 & εγκ.427/77440/13-11-2020.
• Την αρ. 6/22 Α.Δ.Σ. (62ΝΠΩ1Ω-ΗΙΓ) περί εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής .
• Την αρ.31/167/14-01-22 (630ΞΩ1Ω-Β73)απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της Ο.Ε.

Σας προσκαλούμε σε δια ζώσης τακτική σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής , που θα διεξαχθεί στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα Καλπακίου την 15η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:


Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1 Ψήφιση πιστώσεων και ανάληψη χρημάτων για υποχρεώσεις του Κληροδοτήματος «ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ » Κοινότητας Αγίου Κοσμά οικ. έτους 2022.
2 Ψήφιση πιστώσεων και ανάληψη χρημάτων για υποχρεώσεις του Κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ » Κοινότητας Λάβδανης οικ. έτους 2022.
3 Σχετικά με διαγραφή οφειλών ύδρευσης στο όνομα Π.Χαρίση στην Κοινότητα Κάτω Ραβενίων.
4 Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση «Λόγγος» Κοινότητας Βροντισμένης.
5 Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου Κοινότητας Στρατίνιστας -Δήμου Πωγωνίου(αχετ.60/22 Α.Δ.Σ.).
6 Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού Καταστήματος Κοινότητας Ρουψιάς .(αχετ.60/22 Α.Δ.Σ.).
7 Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου –Κλειστή αίθουσα Γυμναστικής - Κοινότητας Πωγωνιανής .(αχετ.05/21 Α.Δ.Σ.).
8 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αλεξανδρούπολη για την συμμετοχή του στην 14η Πανελλήνια Σύνοδος των Φο.Δ.Σ.Α., που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου , 1 & 2 Ιουλίου 2022.
9 Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη εκ μέρους του Δήμου Πωγωνίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας περί ανάκλησης της υπ. αρ.14814/06-02-20 Α.Ε.Π.Ο. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας .

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

 

Παρασκευή, 08 Ιανουαρίου 2021 11:07

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γράφτηκε από τον

Συνεδριάζει την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 9 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πωγωνίου (δια περιφοράς). Η ημερήσια διάταξη επισυνάπτεται. 

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019 11:06

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γράφτηκε από τον

Συνεδριάζει εκτάκτως τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου και ώρα 10πμ η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πωγωνίου. Η ημερήσια διάταξη επισυνάπτεται.

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019 10:24

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γράφτηκε από τον

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου και ώρα 12:30 η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πωγωνίου.

Η ημερήσια διάταξη επισυνάπτεται.

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου στις 12-08-2015.

Πρόσκληση για έκτακτη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7-8-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 στο Δημαρχείο Πωγωνίου (Καλπάκι).

Βρίσκεστε εδώ: Home Οικονομική επιτροπή