Δήμος Πωγωνίου

Δήμος Πωγωνίου :: Repository αρχείων RSS

2017 RSS

Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... Next »

1-17O.E.pdf

Σύντομη περιγραφή:
«Έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2016 (Π.Δ.113/2010).»
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
425.47 Kb
Λήψεις:
4
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

3-17O.E.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 και αφορούν οφειλές παρελθόντων ετών.
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
123.76 Kb
Λήψεις:
0
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

4-17O.E.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 και αφορούν συνεχιζόμενα: έργα, εργασίες, προμήθειες και παροχή υπηρεσιών και μεταφορών.
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
140.51 Kb
Λήψεις:
2
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

5-17O.E.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ψήφιση διάθεσης αναγκαίων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 του Δήμου Πωγωνίου.
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
170.60 Kb
Λήψεις:
4
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

6-17O.E.pdf

Σύντομη περιγραφή:
« Έγκριση συμφωνίας αποδοχής δωρεάς από την INTERSOS – UNHCR – ανθρωπιστική οργάνωση- ενός μικρού λεωφορείου για τις ανάγκες των διαμένοντων προσφύγων στο κέντρο φιλοξενίας Δολιανών.»
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
193.47 Kb
Λήψεις:
2
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

7-17O.E.pdf

Σύντομη περιγραφή:
« Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης άσκησης ή μη ενδίκου μέσου ΚΑΤΑ της με αριθμό 113/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων.»
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
164.20 Kb
Λήψεις:
0
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

8-17O.E.pdf

Σύντομη περιγραφή:
« Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Ιερομνήμης για να λειτουργήσει ως Ξενώνας – Καφεπαντοπωλείο.»
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
110.81 Kb
Λήψεις:
1
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

9-17O.E.pdf

Σύντομη περιγραφή:
« Σχετικά με αποδοχή ή μη γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ΚΑΤΑ της με αρ. 113/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σε περίπτωση άσκησης της εν λόγω έφεσης.»
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
174.52 Kb
Λήψεις:
2
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

10-17-7ΛΙ2Ω1Ω-0Σ2.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ψήφιση διάθεσης αναγκαίων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 του Δήμου Πωγωνίου.
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
178.74 Kb
Λήψεις:
5
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

11-17-60Φ9Ω1Ω-Β9Φ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας /αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2017 Δήμου Πωγωνίου.
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
171.13 Kb
Λήψεις:
2
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0
Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... Next »
Remository® 3.58 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
Βρίσκεστε εδώ: Home Εγγραφα