Δήμος Πωγωνίου

×

Μήνυμα

Failed loading XML... Specification mandate value for attribute async attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: head line 1 and script Opening and ending tag mismatch: html line 1 and head Extra content at the end of the document

Δήμος Πωγωνίου :: Repository αρχείων RSS

2017 RSS

Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... Next »

119-17-ΩΚ7ΤΩ1Ω-ΑΝ6.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ανακοπής ή μη κατά της αρ.230/17 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
289.24 Kb
Λήψεις:
113
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

103-17-7ΝΣΕΩ1Ω-Ε2Α.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμός όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού «Προμήθειας εξοπλισμού κοινωνικού παντοπωλείου και παροχής συσσιτίου του Δήμου Πωγωνίου» - Διάθεση πίστωσης
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
1,265.26 Kb
Λήψεις:
83
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

120-17-ΩΣΖΖΩ1Ω-6Ε0.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση τυχόν ενδίκου βοηθήματος κατά της αρ. 392/12 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
289.24 Kb
Λήψεις:
81
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

121-17-6ΩΕ3Ω1Ω-6ΙΣ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ανακοπής ή μη κατά της αρ.230/17 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
284.86 Kb
Λήψεις:
72
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

105-17-Ω26ΕΩ1Ω-ΦΣΦ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ανάκληση της αρ.93/17 Α.Ο.Ε. με θέμα «Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Ντερέδες για την εγκατάσταση και λειτουργία κινητού παρασκευαστηρίου σκυροδέματος κ.λ.π. κατασκευής αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.»
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
190.25 Kb
Λήψεις:
63
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

115-17-6ΤΛΝΩ1Ω-ΗΧΒ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατά τη δικάσιμο στις 08-09-2017 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων που αφορά αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (προσωρινής ρύθμισης κατάστασης) των Ευτέρπης, Ελένης & Σπυρίδων Παπαχαρίση κατά Δήμου Πωγωνίου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
296.97 Kb
Λήψεις:
60
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

102-17-64Ζ3Ω1Ω-ΨΦΗ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Έγκριση ή μη πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου :«Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δελβινακίου - ΣΑΤΑ» Δήμου Πωγωνίου.
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
861.63 Kb
Λήψεις:
58
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

199-17-ΩΤΖΜΩ1Ω-ΤΥΙ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατά την δικάσιμο την 24- 01-2018 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων που αφορά αγωγή Βακάλη Γρ.Ιωάννη Μελετητής - Πολ. Μηχ. κατά Δήμου Πωγωνίου για οφειλή από εκπόνηση μελετών πρώην Δήμου Άνω Καλαμά.
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
219.09 Kb
Λήψεις:
48
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

198-17-61ΤΓΩ1Ω-ΔΙΦ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατά την δικάσιμο την 24- 01-2018 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων που αφορά αγωγή Γεωργιάδη Άγγελου Αγρονόμου Τοπ. Μηχ. κατά Δήμου Πωγωνίου για οφειλή από εκπόνηση μελέτης πρώην Δήμου Άνω Καλαμά.
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
218.97 Kb
Λήψεις:
47
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

204-17-75ΡΣΩ1Ω-ΘΗΥ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2017.
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
577.02 Kb
Λήψεις:
42
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0
Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... Next »
Remository® 3.58 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
Βρίσκεστε εδώ: Home Εγγραφα