Δήμος Πωγωνίου

×

Μήνυμα

Failed loading XML... Specification mandate value for attribute async attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: head line 1 and script Opening and ending tag mismatch: html line 1 and head Extra content at the end of the document

Δήμος Πωγωνίου :: Repository αρχείων RSS

2018 RSS

Page:  1 2 3 4 5 Next »

43-18-ΩΟΜ4Ω1Ω-Π0Ο.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Έγκριση όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για το έργο «Βελτίωση – Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Κτισμάτων και Νεοχωρίου Δήμου Πωγωνίου (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου)» προϋπολογισμού 40.000,00€ & διάθεση πίστωσης
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
1,719.46 Kb
Λήψεις:
103
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

49-18-62Υ9Ω1Ω-ΗΕ6.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Αίτημα Αντιδημάρχου κ. Κ. Γκέγκα και Προέδρου Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου για ορισμό δικηγόρου σύνταξης έγγραφων εξηγήσεων
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
203.65 Kb
Λήψεις:
76
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

48-18-60ΧΩΩ1Ω-ΥΕ8.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Απευθείας ανάθεση προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης από πηγές Βασιλικού έως Πωγωνίσκο Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου» προϋπολογισμού 31.999,94€ μετά από ανάγκη κατεπείγον που προέκυψε από ανωτέρω βία
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
296.56 Kb
Λήψεις:
55
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

44-18-Ψ0ΒΥΩ1Ω-34Ε.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατά τη δικάσιμο την 25-04-18 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων που αφορά την αρ. ΑΓ71/29-12-10 αγωγή της εταιρείας «ΒΛΑΧΑΣ Π-Σ ΑΤΕ» κατά Δήμου Πωγωνίου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
212.84 Kb
Λήψεις:
51
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

42-18-6ΒΛΗΩ1Ω-ΝΕΔ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Έγκριση όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για το έργο «Ανακαίνιση – συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Πωγωνίου ( Φάση Ι)» προϋπολογισμού 74.400,00€ & διάθεση πίστωσης
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
1,792.12 Kb
Λήψεις:
45
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

45-18-64ΟΔΩ1Ω-ΡΩ4.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για άσκηση έφεσης στο Εφετείο Ιωαννίνων κατά της 48/18 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων που εκδόθηκε επί της από 10-6-2009 αγωγής (αρ.κατ.292/12-6-09 που άσκησε ο ΑΣΜΕΚ κατά του Δήμου και διεκδικεί τα ακίνητα στην θέση «Γαλάτες» Δ.Δ. Δολιανών)
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
239.48 Kb
Λήψεις:
45
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

47-18-ΩΤΑΥΩ1Ω-Ξ7Ξ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ψήφιση διάθεσης αναγκαίων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018 του Δήμου Πωγωνίου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
217.73 Kb
Λήψεις:
31
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

14-18-6Α6ΛΩ1Ω-0ΙΒ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ψήφιση πιστώσεων δαπανών πολυετούς υποχρέωσης
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
261.08 Kb
Λήψεις:
7
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

10-18-Ω4ΓΓΩ1Ω-ΠΘΡ.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ανάκληση της αρ. 194/17 απόφαση της Ο.Ε. και απευθείας ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Παλαιοπύργου» προϋπολογισμού 15.575€ σύμφωνα με την αρ.8/2018 Α.Δ.Σ. μετά από ανάγκη κατεπείγον που προέκυψε από ανωτέρω βία.
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
218.02 Kb
Λήψεις:
7
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

39-18-ΩΧΨΠΩ1Ω-Π6Η.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Περί αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με αίτημα δημοτικών υπαλλήλων και Δημάρχου Πωγωνίου για ορισμό δικηγόρων σύνταξης έγγραφων εξηγήσεων
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
367.83 Kb
Λήψεις:
7
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0
Page:  1 2 3 4 5 Next »
Remository® 3.58 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
Βρίσκεστε εδώ: Home Εγγραφα