Δήμος Πωγωνίου

×

Μήνυμα

Failed loading XML... Specification mandate value for attribute async attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: head line 1 and script Opening and ending tag mismatch: html line 1 and head Extra content at the end of the document

Δήμος Πωγωνίου :: Repository αρχείων RSS

2014 RSS

Page:  1 2 3 4 5 Next »

npdd-ds-1-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Περί ψήφισης πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
93.16 Kb
Λήψεις:
14
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-2-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Περί ψήφισης πιστώσεων που αφορούν οφειλές παρελθόντων ετών του προϋπολογισμού έτους 2014 του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
76.60 Kb
Λήψεις:
4
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-3-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Περί έγκριση διενέργειας προμηθειών του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ έτους 2014
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
133.87 Kb
Λήψεις:
7
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-4-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων ( ΚΗΦΗ) που υλοποιείται από το ΝΠΔΔ του Δήμου Πωγωνίου για το έτος 2014
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
113.36 Kb
Λήψεις:
9
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-5-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2014 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
133.33 Kb
Λήψεις:
3
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-6-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών διάρκειας (μέχρι 2 μήνες)»
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
109.83 Kb
Λήψεις:
7
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-7-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Εγκριση συμμετοχής -προσλήψεων στο Πρόγρμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
170.13 Kb
Λήψεις:
3
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-8-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών -αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνισμών & απευθείας ανάθεση προμηθειών (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2014
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
110.34 Kb
Λήψεις:
4
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-9-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών (αρθρο 28 παρ. 1 ΕΚΠΟΤΑ) προμηθειών » για το έτος 2014
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
111.33 Kb
Λήψεις:
5
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

npdd-ds-10-2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Περί ορισμού μέλους επιτροπής παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών & μεταφορών (αρθρο 67 π.δ 28/80) για το έτος 2014
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
85.26 Kb
Λήψεις:
5
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0
Page:  1 2 3 4 5 Next »
Remository® 3.58 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
Βρίσκεστε εδώ: Home Εγγραφα