Δήμος Πωγωνίου

×

Μήνυμα

Failed loading XML... Specification mandate value for attribute async attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: head line 1 and script Opening and ending tag mismatch: html line 1 and head Extra content at the end of the document
Smart City

Smart City (1)

Οι δράσεις που περιλαμβάνει το έργο αφορούν την ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος, τη διαχείριση απορριμμάτων, την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων με χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών ανάμεσα στα κτίρια και τις υπηρεσίες του Δήμου, την οργάνωση και τη διάθεση δεδομένων χρήσεων γης και χωροταξίας μέσα από μία γεωπύλη και τη διαχείριση του δικτύου πόσιμου ύδατος.

Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει και την προμήθεια εξοπλισμού για της ελεύθερη πρόσβαση των δημοτών και των επισκεπτών σε ένα μικρής κλίμακας ασύρματο δίκτυο σε δέκα (10) σημεία συγκέντρωσης πληθυσμού (public hotspot). Με την ολοκλήρωση του έργου ο Δήμος θα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για:

Α) την παρακολούθηση και τη διαχείριση της κατανάλωσης ρεύματος σε 5 δημόσια κτίρια με την χρήση κατάλληλων αισθητήρων στους πίνακες τους.

Β) την παρακολούθηση και τη διαχείριση των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος για όλες τις παροχές του Δήμου για την αποφυγή ρευματοκλοπών.

Γ) τον έλεγχο της πληρότητας των κάδων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και σε πολυσύχναστα σημεία όπως σχολεία, δημόσια κτίρια, ΚΑΠΗ, εκκλησίες, αγροτικά ιατρεία κ.τλ.

Δ) τη διαχείριση της υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών του Δήμου μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού, προγραμματισμού, οργάνωσης, διαχείρισης των δεδομένων του. Ο Δήμος θα διαθέτει μία διαδραστική διαδικτυακή πύλη γεωχωρικών δεδοµένων με χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) που θα αφορά τόσο τις υπηρεσίες του Δήμου (μηχανικούς) όσο και του δημότες του.

Ε) τη διαχείριση των Υδρομέτρων (Υ/Μ) στα όρια του Δήμου. Η εφαρμογή θα διαχειρίζεται το μητρώο Υδρομέτρων του Δήμου και θα παρέχει πρόσβαση με χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης στο μητρώο παροχών ύδρευσης του Δήμου. Ταυτόχρονα η εφαρμογή με χρήση ελεύθερου λογισμικού, λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) θα προσφέρει την καταγραφή και την κωδικοποίηση των παροχών ύδρευσης στη γεωγραφική έκταση του Δήμου (με χρήση εφαρμογής για τα κινητά τηλέφωνα του προσωπικού που υδρομετρεί) σε συνδυασμό με την επεξεργασία των δεδομένων καταγραφής και τη δημιουργία αρχείου για την εισαγωγή στο λογισμικό οικονομικής διαχείρισης του Δήμου. Το προσωπικό που υδρομετρεί ανήκει στον Δήμο και θα πληρωθεί από τον Δήμο τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου όσο και μετα.

ΣΤ) παροχή μιας ολοκληρωμένης λειτουργίας ενός Συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, αρχειοθέτησης και διακίνησης εγγράφων και ροής εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου. Το σύστημα θα παρέχει λειτουργίες ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης με χρήση ψηφιακών υπογραφών και δυνατότητα ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, καθώς και διακίνησης εγγράφων στα διάφορα τμήματα του Δήμου καλύπτοντας την υποχρέωση του Δήμου για χρήση ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων καθώς και τη συμμόρφωσή του με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR).

Ζ) την ελεύθερη πρόσβαση των δημοτών και των επισκεπτών στο ασύρματο δίκτυο (WiFi) που θα δημιουργηθεί σε δέκα (10) σημεία (πλατείες) εντός των ορίων του Δήμου.

Το έργο βρίσκεται στην ιστοσελίδα Δήμος Πωγωνίου - Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης (smartiscity.gr)

Tο έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-2020”
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022 08:36

Smart City Pogoni

Γράφτηκε από τον
Βρίσκεστε εδώ: Home Smart City