Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020 12:12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19-3-2020

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα.
Τις διατάξεις του άρθρου 77 Ν.4555/2018.
Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020.
Την αρ. 138/19 Α.Δ.Σ. (ΩΘΩΙΩ1Ω-6ΤΡ) περί εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής .
Τις αρ. 972/6899/13-9-19 & 1035/7307/1-10-19 αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού μελών Ο.Ε.
Σας προσκαλούμε σε δια περιφοράς έκτακτη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής την 19η Μαρτίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1 «Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 Δήμου Πωγωνίου».

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω αναγκαιότητας

Διαβάστηκε 1095 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 06:37