Δήμος Πωγωνίου

Οικονομική Επιτροπή
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/26-5-2014, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥΑΠΟΦΑΣΗ 102/2014ΘΕΜΑ : «Σύνταξη έκθεσης 1ου τριμήνου του έτους 2014, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου…
Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την 17η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του…
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/03-12-2013, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥΑΠΟΦΑΣΗ 186/2013ΘΕΜΑ : «Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου.»Στο Καλπάκι και στο…
Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013 09:37

Σχέδιο προυπολογισμού έτους 2014

Σχέδιο προυπολογισμού έτους 2014, στο συννημένο αρχείο
Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013 06:31

Ισολογισμός Χρήσεως 2011

ΑΡ. 147/8-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠρος το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου για τον Ισολογισμό της χρήσεως 2011 1. ΓΕΝΙΚΑ Το 2011 ήταν μία ακόμα σημαντική χρονιά…
 ΘΕΜΑ: «Σύνταξη έκθεσης 2ου τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου.» Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την 6η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και…
Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την 08η Μαϊου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του…
Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013 10:39

Προυπολογισμός έτους 2013

Προυπολογσμός έτους 2013, του Δήμου Πωγωνίου Δείτε τα συννημένα αρχεία
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/12/2012 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα…
Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Οικονομική Επιτροπή