Δήμος Πωγωνίου

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016 09:29

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου»
1.    ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΠΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 44004, ΚΑΛΠΑΚΙ ΥΠΟΨΗ: κ. Τάγκα Δροσούλα. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2653 3 60119 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ (FAX): 2653 3 60103
2.    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όπως στο 1.
3.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ανάδοχος θα εκτελεί μέχρι τέλος του έτους 2016 με δική του ευθύνη και δαπάνη τις εργασίες επισκευής – συντήρησης όλων των αντλιοστασίων του Δήμου Πωγωνίου.
4.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Στόχος της υπηρεσίας είναι η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των αντλιοστασίων, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τις υποδείξεις που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής. Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες:
•    Tακτική και προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού των αντλιοστασίων και εργασίες επισκευών συνήθων βλαβών, που οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία και μπορούν να εκτελεστούν επί τόπου με απλά μέσα.
•    Οι εργασίες ανέλκυσης – καθέλκυσης των αντλητικών συγκροτημάτων και κάθε άλλη απαιτούμενη εργασία για τον σκοπό αυτό, σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη.
•    Η άμεση επέμβαση για την αποκατάσταση απλών
o    Ηλεκτρολογικών
o    Μηχανολογικών
o    Υδραυλικών (στο καταθλιπτικό αγωγό)
βλαβών  και επανεκκίνηση αντλιοστασίων.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και επιχειρήσεις που στην Ελλάδα έχουν την δυνατότητα από τον νόμο εκτέλεσης Η/Μ εργασιών συντήρησης αντλιοστασίων και επιπλέον διαθέτουν την τεχνική ικανότητα και εμπειρία.
Ως διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τέλος του έτους.
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε: 50.000,00 € ΧΩΡΙΣ τον Φ.Π.Α.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης) και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).
5.    ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα αποστέλλονται ή θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Πωγωνίου μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού ή ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι 24-06-2016 και ώρα  10:00  -11:00 π.μ..
6.    ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους με εγγραφή στο Προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου έτους 2016.
7.    ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τέσσερις (4) μήνες προσμετρούμενοι από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
8.    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στις εφημερίδες είναι η  15-06-2016

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου   
Κωνσταντίνος Καψάλης

Διαβάστηκε 1822 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016 04:50

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Διακυρήξεις ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου