Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 06 Μαϊος 2020 10:08

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (48) ΜΗΝΩΝ- ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓΟΡΑ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

 

 

 
  Πλαίσιο κειμένου:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

 

 

 

Καλπάκι, 06-05-2020

Αρ.Πρωτ.:2846/06-05-2020


Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης

 

Τμήμα: Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

Δ/νση: Καλπάκι Ιωαννίνων

 

Τ.Κ. 44004

 

Τηλ.: 26533 60100

 

Fax: 26533 60103

 

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ιστοσελίδα:: www.pogoni.gr

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Πωγωνίουπροκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ   ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (48) ΜΗΝΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓΟΡΑ » για τις ανάγκες του Δήμου Πωγωνίου, μεκριτήριοκατακύρωσηςγια την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη, 19-05-2020 και ώρα 11:00.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο κεντρικό Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίουστο Καλπάκι, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε ένα ή σε περισσότερα τμήματα των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού.

 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται στο ποσοστό του 2% της εκτιμώμενης  αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα άρθρα της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων, σύμφωνα με το ανωτέρω καθορισθέν ποσοστό.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για παραλαβή των τευχών δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι, υπεύθυνη Τάγκα Δροσούλα και στο τηλέφωνο 2653360119, Γραφείο Προμηθειών, Υλικού Εξοπλισμού και Υπηρεσιών. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.pogoni.gr στην διαδρομή : Νέα-Ανακοινώσεις Διακηρύξεις όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Καψάλης Κων/νος

 

Διαβάστηκε 1620 φορές