Δήμος Πωγωνίου

×

Μήνυμα

Failed loading XML... Specification mandate value for attribute async attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: head line 1 and script Opening and ending tag mismatch: html line 1 and head Extra content at the end of the document
Διακυρήξεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ» (πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) για τις…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ» (πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) για τις…
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥΈχοντας υπόψη:α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)γ) το Ν. 3852/2010δ) την αριθ. 25/2015 Απόφαση του Δημοτικού…
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Εκποίησης εμπορευμάτων υποκειμένων σε δασμούς κ.λ.π. φόρους Η Δ/ντριατου Τελωνείου Κακαβιάς διακηρύσσει ότι:Σύμφωνα με τα άρθρα 43 έως 49 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.2960/2001, ΦΕΚ 265/22.11.2001) εκτίθενται σε πλειοδοτική…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,…
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥΠροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου ΠΩΓΩΝΙΟΥ και του Ν.Π.Δ.Δ.», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 61.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥΠροκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (Φαρμακείο)στην Τ.Κ. Δελβινακίου.Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 01/07/2014, ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Πωγωνίου…
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΟ Δήμαρχος του Δήμου ΠωγωνίουΔιακηρύσσει ότι:Την 25η Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30-11:00π.μ. θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι τακτική πλειοδοτική δημοπρασία, με φανερές προφορικές προσφορές…
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΟ Δήμαρχος του Δήμου ΠωγωνίουΔιακηρύσσει ότι:Την 25η Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 με 11:30π.μ. θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι τακτική πλειοδοτική δημοπρασία, με φανερές…
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος του Δήμου ΠωγωνίουΔιακηρύσσει ότι:Την 25η Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00-10:30π.μ. θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι , τακτική πλειοδοτική δημοπρασία, με φανερές…
Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Διακυρήξεις