Δήμος Πωγωνίου

Τετάρτη, 06 Απριλίου 2016 05:48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 16-11-2015

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  16-11-2015 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 12/16-11-2015]

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ
1.    Επιβολή τελών ύδρευσης έτους 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  247
2.    Επιβολή τελών Φωτισμού & καθαριότητας έτους 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  248
3.    Επιβολή τελών χρήσεως Δημοτικών εκτάσεων  & κοινόχρηστων χώρων έτους 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  249
4.    Επιβολή τελών εμπορίας πόσιμου ύδατος έτους 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  250.
5.    Επιβολή ΤΑΠ έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ 251
6.    Επιβολή ετήσιου δικαιώματος βοσκής έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ  252.
7.    Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Πωγωνίου έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ  253.
8.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ  254.
9.    Aποδοχή επιχορήγησης ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003  «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011)» για  το υποέργο: «Aποκατάσταση οδού Κτισμάτων».   ΑΠΟΦΑΣΗ  255.
10.     Aποδοχή επιχορήγησης ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού  οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011)» για το υποέργο: «Aποκατάσταση οδού πρόσβασης προς Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Κάτω Μερόπης».  ΑΠΟΦΑΣΗ  256.
11.     Aποδοχή επιχορήγησης ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Aντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2010ΕΠ03000014)» για το υποέργο: «Ενίσχυση ύδρευσης Δ.Ε. Κεφαλοβρύσου (προμήθεια υλικών)»  ΑΠΟΦΑΣΗ  257.
12.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ  258.
13.    Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης. ΑΠΟΦΑΣΗ  259.
14.    Αντικατάσταση μέλους Δ.Ε. Κληροδοτήματος Χ. Λώλη.  ΑΠΟΦΑΣΗ  260.
15.    Διαγραφή προσαυξήσεων μισθώματος Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Βασιλικού. ΑΠΟΦΑΣΗ  261.
16.    Διαγραφή προστίμου για παράνομη βόσκηση που είχε υποβληθεί στο Μεντή Δήμο, από τον πρώην Δήμο Άνω Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  262.
17.    Επί αιτήσεων καταναλωτών ύδρευσης για τη μείωση ή διαγραφή τελών ύδρευσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  263.
18.    Επί αιτήσεως Πανηπειρωτικού Συλλόγου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  264.
19.    Διάθεση περισσεύματος καυσοξύλων στην Τ.Κ. Βασιλικού. ΑΠΟΦΑΣΗ  265.
20.    Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης. ΑΠΟΦΑΣΗ  266.
21.    Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης. ΑΠΟΦΑΣΗ  267.
22.     Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου  «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο  του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη “POLYPHONIC  SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης  και έγκριση σχεδίου τροποποίησης  της Σύμβασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  268.
23.    Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  269.
24.Έγκριση παράτασης προμήθειας και εκτέλεσης πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια ακουστικού – ηχητικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της πράξης: “POLYPHONIC  SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”  ΑΠΟΦΑΣΗ  270.
25.    Έγκριση παράτασης και τροποποίησης αρχικής προσφοράς για το έργο: «Κέντρο προώθησης του πολυφωνικού τραγουδιού».  ΑΠΟΦΑΣΗ 271.

26.    Διαγραφή προσαυξήσεων των οφειλών ύδρευσης του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου [Καστάνιανη].  ΑΠΟΦΑΣΗ  272.
27.    Έγκριση ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση – Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλπακίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  273.
28.    Έγκριση Μηχανολογικής – Ηλεκτρολογικής – Ηλεκτρονικής  μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση – Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλπακίου». ΑΝΑΒΟΛΗ.
29.    Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών, εκτός έδρας. ΑΠΟΦΑΣΗ  274.
30.    Έγκριση απόφασης Δ.Σ. 17/2015 Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου «Έγκριση για την έκθεση και κατάρτιση απολογισμού έτους 2014». ΑΠΟΦΑΣΗ  275.
31.    Ορισμός Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών για τη μίσθωση ακινήτων. ΑΠΟΦΑΣΗ  276.
                
ΕΚΤΑΚΤΑ

1.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης, μετά από διαπραγμάτευση της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού πεζοπορίας και πλοήγησης του διασυνοριακού κέντρου πληροφόρησης Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της πράξης με διακριτικό τίτλο «LAROUTE».  ΑΠΟΦΑΣΗ  277.
2.    Γνωμοδότηση για την τροποποίηση της μελέτης του έργου:  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Δ.    ΚΟΥΚΛΙΩΝ – ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ – ΡΙΑΧΟΒΟΥ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ – ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ», το οποίο εκτελεί η Περιφέρεια Ηπείρου. ΑΠΟΦΑΣΗ  278.

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 1844 φορές

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Συνεδριάσεις Πίνακες Θεμάτων ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 16-11-2015