Δήμος Πωγωνίου

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Πρόσληση

Συνεδριάζει την Παρασκευή 23 Απριλίου και ώρα 7:30μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πωγωνίου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Η ημερήσια διάταξη επισυνάπτεται.

 

 

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο

Ενημερωτική συνάντηση των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων σχετικά με τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Πωγωνίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Ιουλίου, στις 11 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Καλπάκι).

 

Σας ενημερώνουμε ότι:

1) Εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 487/23591/13-02-2018  (ΦΕΚ Β΄ 475/15-02-2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Τρίτη (3η) τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  ¨Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (ΦΕΚ Β΄ 4310/30-12-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ανάρτησης (ΑΔΑ 6ΡΚΕ4653ΠΓ-ΤΑΥ), καθώς και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΠΑΑ) 2014-2020 (www.agrotikianaptixi.gr) και του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr).

2)  Εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 539/27369/20-02-2018  Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 "Βιολογικές καλλιέργειες" του ΠΑΑ 2014-2020 σύμφωνα με την αριθ. 2848/145689/28-12-2016 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (ΦΕΚ Β΄ 4310/30-12-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ανάρτησης (ΑΔΑ 68ΥΗ4653ΠΓ-ΡΙΩ), καθώς και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (www.agrotikianaptixi.gr) και του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr).

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα πραγματοποιηθεί  κατά το διάστημα από 19/03/2018 έως και 11/04/2018 ώρα 00:00.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου 11 της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα θα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registrationκαι η επεξεργασία των αιτήσεων  στον ιστότοπο  https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/.

Οι προκηρυσσόμενες δράσεις είναι οι εξής:

A.      Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

·      Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

B.      Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

·      Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Τέλος η κατανομή του ποσού θα γίνει ανά Περιφέρεια.

 

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015 05:41

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. 28/12/2015 (Β)

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  Δευτέρα  28-12-2015   και ώρα  18.30   
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ  -  Δημαρχείο της  Δ.Ε.  ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
 
ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.    Εκλογή νέου Αντιπροέδρου Δ.Σ.
2.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου έτους 2015.
3.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολ/μου  Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου ετ. 2015.
4.    Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου έτους 2014.
5.    Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου έτους 2016.
6.    Ορισμός υπευθύνου για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας [ΤΕΒΑ].
7.    Έγκριση έκθεσης Τ.Σ.  Τ.Κ. Παρακαλάμου, για χαρακτηρισμό τμήματος δρόμου, ως Δημοτικός.
8.    Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ. 125/2015 «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ  ΓΙΑ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ [DIGEA]»
9.    Επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΚάτωΜερόπη», για την παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Κάτω Μερόπης.
10.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση στέγης Δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Ρουψιάς»
11.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ύδρευση –  Προστασία υδατοδεξαμενής Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου»
12.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη – Διαμόρφωση κοινοτικών χώρων – δρόμων Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου»
13.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Παρακαλάμου»
14.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αξιοποίηση περιοχής νερόμυλου Ιερομνήμης Δ.Ε. Άνω Καλαμά»
15.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Δελβινακίου»
16.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση αγροτικών δρόμων – αγροκτημάτων Δ.Ε. Καλπακίου»
17.  Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εκθετήριο – Εργαστήρι ψηφιδωτών Γ. & Ν. Κολέφα.»
18.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση – Αξιοποίηση πηγής νερόμυλου Ιερομνήμης.»
19.  Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.
                                         
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΤΣΙΑΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις
Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015 05:39

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. 28/12/2015

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  Δευτέρα  28-12-2015   και ώρα  17.30  
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ  -  Δημαρχείο της  Δ.Ε.  ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
 
ΜΟΝΟ  ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού ετ. 2016  Δήμου Πωγωνίου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΤΣΙΑΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις
Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015 05:36

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. 14/12/2015

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί τη  Δευτέρα  14  Δεκεμβρίου  2015   και ώρα  18.00.   Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  ΚΑΛΠΑΚΙ  -  ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. [ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ]
 
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.    Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: «Ανάδειξη παραδοσιακής μορφής αγοράς Παρακαλάμου – Α΄ φάση.»
2.    Κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2015.
3.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2015.
4.    Κατανομή επιχ/σης από ΥΠ.ΕΣ. για σχολικές επιτροπές.
5.    Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Ανασ. Καστάνη Τ.Κ. Παρακαλάμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΤΣΙΑΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις
Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 05:27

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. 20/11/2015

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθείτην  Παρασκευή  20  Νοεμβρίου  2015   και ώρα  18.00.   Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  ΚΑΛΠΑΚΙ  -  ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. [ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ]
 
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Εκθετήριο – Εργαστήρι ψηφιδ ωτών Γ & Ν Κολέφα.
2.  Έγκριση Μηχανολογικής – Ηλεκτρολογικής – Ηλεκτρονικής  μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση – Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλπακίου».
3.  Έγκριση  επόμενης  συνεδρίαση Δ.Σ.  εκτός έδρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΤΣΙΑΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις
Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015 05:23

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. 20/10/2015

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  Τρίτη  20  Οκτωβρίου  2015   και ώρα  18.00.   Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  ΚΑΛΠΑΚΙ  -  ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. [ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ]
 
ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Δήμου Πωγωνίου έτους 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΤΣΙΑΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις
Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2015 05:19

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. 3/08/2015

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί 
τη  Δευτέρα  3η  Αυγούστου  2015   και ώρα  20.00.   Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  ΚΑΛΠΑΚΙ  -  ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. [ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ]
 

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.    Έγκριση δημοπράτησης [4] Δημοτικών ακινήτων.
2.    Έγκριση απόφασης 27/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου «4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2015».
3.    Διάθεση θέσεων μαθητείας στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος πρακτικής άσκησης των επαγγελματικών σχολών [ΕΠΑ.Σ] Μαθητείας, για τη σχολική περίοδο 2015-2016.
4.    Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.
5.    Αίτημα προς Περιφέρεια Ηπείρου για διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού.
6.    Τροποποίηση ομάδας έργου «Craftin».
7.    Έκπτωση υποκατάστατου αναδόχου έργου: «Αποκατάσταση Πλατείας Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δ.Ε. Λάβδανης».
8.    Έλεγχος ορίων οικισμών για κατάρτιση δασικών χαρτών.
9.    Έγκριση Διαχειριστικής Μελέτης Δημοτικού Δάσους Βήσσανης.
10.    Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας έγκρισης της μελέτης: «Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη συντήρησης – επισκευής του παλιού πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αγίου Κοσμά».
11.    Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος της κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου».
12.    Έγκριση μελέτης τοπογραφικής με τίτλο: «Ανάπλαση – Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλπακίου».
13.    Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλπακίου, για τη δημιουργία Κοινόχρηστων χώρων.
14.    Έγκριση προμηθειών.
15.    Προέγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος Τζέρμπου Αριστέας Τ.Κ. Άνω Ραβενίων.
16.    Επί αιτημάτων ΤΟΕΒ του Δήμου, για την έγκριση άδειας υλοτόμησης εντός αποστραγγιστικών τάφρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΤΣΙΑΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις
Σελίδα 1 από 2