Δήμος Πωγωνίου

×

Μήνυμα

Failed loading XML... Specification mandate value for attribute async attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: head line 1 and script Opening and ending tag mismatch: html line 1 and head Extra content at the end of the document
Τριμηνιαίες εκθέσεις
Σύνταξη έκθεσης 4ου τριμήνου του έτους 2015, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου στο συνημμένο έγγραφο
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 2013 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Κύριοι Σύμβουλοι,Σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), τα άρθρα 266-267 Ν.3852/2010,…
Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2015, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου στο συνημμένο αρχείο
Σύνταξη έκθεσης 1ου και 2ου τριμήνου του έτους 2015, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου ατο συνημμένο αρχείο.
Σύνταξη έκθεσης 4ου τριμήνου του έτους 2014, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου στο συνημμένο αρχείο.
Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 08:29

Ισολογισμός χρήσεως 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠρος το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου για τον Ισολογισμό της χρήσεως 20121. ΓΕΝΙΚΑΤο 2012 ήταν μία ακόμα σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου Πωγωνίου.Πέρα…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/26-5-2014, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥΑΠΟΦΑΣΗ 102/2014ΘΕΜΑ : «Σύνταξη έκθεσης 1ου τριμήνου του έτους 2014, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου…
Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την 17η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του…
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/03-12-2013, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥΑΠΟΦΑΣΗ 186/2013ΘΕΜΑ : «Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου.»Στο Καλπάκι και στο…
Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013 09:37

Σχέδιο προυπολογισμού έτους 2014

Σχέδιο προυπολογισμού έτους 2014, στο συννημένο αρχείο
Σελίδα 1 από 2
Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Εκθέσεις Τριμήνων