Δήμος Πωγωνίου

×

Μήνυμα

Failed loading XML... Specification mandate value for attribute async attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: head line 1 and script Opening and ending tag mismatch: html line 1 and head Extra content at the end of the document
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 09:27

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 ‘’Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2007).
2. Τον ΟΕΥ του Δήμου Πωγωνίου (ΦΕΚ 736/Β΄/24.03.2014).
3. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε Τεχνικά θέματα.


καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση, σχετικά με την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου επί τεχνικών θεμάτων με αρμοδιότητες: την παροχή συμβουλών και γνωμοδοτήσεων σε Τεχνικά Θέματα του Δήμου, την επικουρία οργάνωση και προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, την παρακολούθηση των τεχνικών έργων και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου αυτών, την συμμετοχή στην εκπόνηση και αξιολόγηση μελετών, την οργάνωση δημοτικού κτιριακού μητρώου, την παρακολούθηση υποβολής προτάσεων και εισηγήσεων, κλπ.


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:
1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθ. 11 έως ως 17).
2. Πτυχίο ή Δίπλωμα (ΠΕ), Πολυτεχνικής Σχολής.
3. Εμπειρία σε τεχνικά θέματα και, κατά προτίμηση, ειδίκευση στις αρμοδιότητες που περιγράφονται ανωτέρω, η οποία   αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνεται το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας και η χρονική διάρκειά της και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
4. Γνώση Αγγλικής (επίπεδο τουλάχιστον καλή γνώση).
5. Γνώση Η/Υ.


Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς και βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 στην έδρα του Δήμου στο Καλπάκι (αρμόδιος κ. Μέτσιος - τηλ. 26533 60114) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
                                               ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστηκε 2752 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020 07:12

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Προσλήψεις Προσωπικού ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ